Wykładowcy / Sławomir Kłusek

slawomir-klusek

mgr Sławomir Kłusek

http://analizy-rynkowe.pl/

Mgr Sławomir Kłusek jest analitykiem giełdowym.

Urodził się i mieszka w Poznaniu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 89, XII Liceum Ogólnokształcące oraz Akademię Ekonomiczną.

W przeszłości pracował w Powszechnej Kasie Oszczędności – Banku Państwowym (obecnie nazywanej PKO Bankiem Polskim), Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego (który po przekształceniach zmieniał nazwę na Staropolski Dom Maklerski a później na profit4U Dom Maklerski) a potem w Gospodarczym Banku Wielkopolski (który po przekształceniach i połączeniu  z Mazowieckim Bankiem Regionalnym zmienił nazwę na SGB – Bank).

W okresie od 1997 roku do 2008 roku był komentatorem giełdowym „Rzeczpospolitej”. Od 2002 roku do 2009 roku był z kolei komentatorem giełdowym „Gazety Giełdy Parkiet.

Twórca strony http://analizy-rynkowe.pl/