Wykładowcy / Kamil Jaros

kamil-jaros

mgr Kamil Jaros

Analityk finansowy, EFIX Dom Maklerski

Więcej informacji o wykładowcy można uzyskać pod następującymi linkami:

http://www.parkiet.com/artykul/35,1382918-Bez-ataku-na-opor.html#

http://www.ticker.pl/C4/P/raporty.rynek.d/week_20130728.odt.html