Wykładowcy / Jacek Lisowski

Dr hab. Jacek Lisowski

prof. nadzw. UEP dr hab. Jacek Lisowski

kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnił funkcje kierownicze w znanych instytucjach ubezpieczeniowych m. in. w latach 1999-2000 – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ubezpieczeń TUiR Warta S.A. w Poznaniu, w latach 2000 -2005 – Dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu. Więcej informacji o wykładowcy na stronie:

http://ku.ue.poznan.pl/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=6&Itemid=2