Wykładowcy / Ewa Domańska

ewa-domanska

mgr Ewa Domańska

Mgr Ewa Domańska od 1991 roku pracownik SGB-Banku S.A. ( wcześniej Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.), spółki akcyjnej banków spółdzielczych, od 1993 roku dealer w dealing room banku w Departamencie Skarbu, dokonujacy transakcji złotowych i walutowych na rynku międzybankowym, członek Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska, zrzeszającego dealerów banków komercyjnych.