Wykładowcy

Dr hab. Eryk Łon

prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

Katedra Finansów Publicznych UEP

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 9 II 2016 – 9 II 2022). Jest on także zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1998 – 2012 pracował w Katedrze Bankowości a od 2013 roku pracuje w Katedrze Finansów Publicznych UEP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce rynku kapitałowego i bankowości. Jest autorem książek: ,,Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych” (2006 r.), ,,Warto mieć polską walutę” (2007 r.) oraz ,,Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji” (2011 r.).

Przeczytaj więcej

Dr hab. Jacek Lisowski

prof. nadzw. UEP dr hab. Jacek Lisowski

kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnił funkcje kierownicze w znanych instytucjach ubezpieczeniowych m. in. w latach 1999-2000 – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ubezpieczeń TUiR Warta S.A. w Poznaniu, w latach 2000 -2005 – Dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu.

Przeczytaj więcej

Wojciech Białek

mgr Wojciech Białek

Główny analityk CDM Pekao

Główny Analityk Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S. A.,
prowadzi własny blog dla inwestorów giełdowych, uznany jako jeden zpięciu najlepszych blogów finansowo-gospodarczych w Polsce,według rankingu Gazety Giełdy„Parkiet”z dnia 11 marca 2013 r.,
autor wielu artykułów w czasopismach fachowych takich jak: Nasz Rynek Kapitałowy, Gazeta Giełdy „Parkiet”.

Przeczytaj więcej

ewa-domanska

mgr Ewa Domańska

Mgr Ewa Domańska od 1991 roku pracownik SGB-Banku S.A. ( wcześniej Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.), spółki akcyjnej banków spółdzielczych, od 1993 roku dealer w dealing room banku w Departamencie Skarbu, dokonujacy transakcji złotowych i walutowych na rynku międzybankowym, członek Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska, zrzeszającego dealerów banków komercyjnych.

Przeczytaj więcej

Paweł Homiński

mgr Paweł Homiński

Doradca Inwestycyjny Noble Funds TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 143) oraz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst,

w latach 1995-1997 zatrudniony w Domu Maklerskim Magnus jako analityk. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał polską częścią aktywów niemieckiego funduszu East Capital Beteiligungen AG.,

w latach 1999-2006 pracował w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM S.A. na stanowisku doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie portfelem akcji funduszu,

od 2006 roku w Noble Funds TFI S.A. – odpowiada za tworzenie strategii i zarządzanie funduszami. Jest także członkiem Zarządu tej instytucji.

Przeczytaj więcej

kamil-jaros

mgr Kamil Jaros

Analityk finansowy, EFIX Dom Maklerski

Analityk rynku futures od samego początku jego powstania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

analityk i komentator przebiegu sesji kontraktów terminowych na WIG20.

sporządza tygodniowe analizy dotyczące perspektyw rynku terminowego na tle tendencji i wydarzeń na finansowych rynkach światowych i polskich pod wspólnym tytułem: Weekendowa Analiza Futures,

od lutego 2013 roku analityk finansowy Efix Dom Maklerski

Przeczytaj więcej

mgr Robert Smug

mgr Robert Smug – niezależny trader rynków finansowych

Samodzielny inwestor, trader. Od prawie 10 lat zajmuje się inwestowaniem na rynkach finansowych. Obecnie inwestuje głównie na kontraktach CFD na indeksy, ropę, złoto oraz inne surowce (90%), a także waluty (10%). Swój trading opiera w 90% na tradingu mechanicznym, a dokładnie na strategiach, które mają przewagę statystyczną, a w 10% na wydarzeniach fundamentalnych.

Od stycznia 2016 r. jest członkiem amerykańskiego stowarzyszenia ATA (Algorithmic Traders Association). Absolwent programu MBA Poznań-Atlanta.

Przeczytaj więcej

slawomir-klusek

mgr Sławomir Kłusek

http://analizy-rynkowe.pl/

Mgr Sławomir Kłusek jest analitykiem giełdowym.

Urodził się i mieszka w Poznaniu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 89, XII Liceum Ogólnokształcące oraz Akademię Ekonomiczną.

W przeszłości pracował w Powszechnej Kasie Oszczędności – Banku Państwowym (obecnie nazywanej PKO Bankiem Polskim), Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego (który po przekształceniach zmieniał nazwę na Staropolski Dom Maklerski a później na profit4U Dom Maklerski) a potem w Gospodarczym Banku Wielkopolski (który po przekształceniach i połączeniu z Mazowieckim Bankiem Regionalnym zmienił nazwę na SGB – Bank).

W okresie od 1997 roku do 2008 roku był komentatorem giełdowym „Rzeczpospolitej”. Od 2002 roku do 2009 roku był z kolei komentatorem giełdowym „Gazety Giełdy Parkiet.

Twórca strony http://analizy-rynkowe.pl/

Przeczytaj więcej

Tomasz Kasowicz

mgr Tomasz Kasowicz

Analityk sektora paliwowego i chemicznego w Domu Maklerskim BZ WBK S. A

Analityk sektora paliwowego i chemicznego w Domu Maklerskim BZ WBK S. A.

pracował także w Erste Securities Polska – odpowiadał za analizy branżowe m. in. spółki gazowe i olejowe

zajął 2 pozycję na najlepszego analityka giełdowego w prestiżowym rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” w 2013 roku

Przeczytaj więcej

Jarosław Niedzielewski

mgr Jarosław Niedzielewski

Dyrektor Departamentu Inwestycji Investors TFI

Doradca inwestycyjny, absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku: finanse i bankowość

w latach 1997-1998 analityk w Fidelia TFP

w latach 1998-1999 zarządzający funduszem ABB TFP

od 1999 r. Dyrektor Departamentu Inwestycji w DWS TFI Polska / Investors TFI

wieloletni komentator Gazety Giełdy „Parkiet”

Przeczytaj więcej

mariusz-sadlocha

mgr Mariusz Sadłocha

Mgr Mariusz Sadłocha jest absolwentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1992 związany był z Domem Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W latach
1992-1999 pełnił funkcję maklera i kierownika Centralnego Biura Maklerskiego WBK S.A.; w okresie 2001-2011 – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – członka AIB Group. Od roku 2011 do roku 2014 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Global Banking&Markets (Santander Group). Od roku 2014 – prezes zarządu i partner zarządzający w Starfunds Sp. z o.o. (starfunds.pl). Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W okresie 2007-2010 Pan Mariusz Sadłocha pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej MTS-CeTo S.A. Od 2014 roku – członek Rady Nadzorczej INC SA.

Przeczytaj więcej

591725

Grzegorz Zalewski

Filozof rynku, ekspert DM BOŚ

Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy „Parkiet”. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej,

założył i przez dziesięć lat (2001-2010) prowadził portal futures.pl poświęcony spekulacji na rynkach terminowych. Prowadzi szkolenia dotyczące rynków finansowych (instrumenty pochodne, systemy transakcyjne, psychologia inwestowania i inne) dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych,

pracował jako analityk oraz zarządzający portfelem akcji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych DWS, gdzie odpowiadał również za transakcje zabezpieczające na rynku terminowym,

założyciel Wydawnictwa „Linia” jednego z najbardziej prestiżowych polskich wydawnictw poświęconych tematyce rynku kapitałowego. Był redaktorem naczelnym magazynu Profesjonalny Inwestor,

Od 2006 roku ekspert Domu Maklerskiego BOŚ S.A., oraz prowadzący szkolenia w zakresie spekulacji na rynkach instrumentów pochodnych, psychologii inwestowania oraz analizy technicznej dla instytucji rynku kapitałowego. W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przyznał honorowe członkostwo w SII, za szczególny wkład w edukację środowiska inwestorskiego,

autor i współautor wielu książek dotyczących tematyki rynku kapitałowego, takich jak: Kontrakty terminowe w praktyce, Leksykon formacji świecowych, Droga inwestora

Przeczytaj więcej

maciej-zelazny

mgr Maciej Żelazny

http://www.harmonictraders.pl/

Autor książki „Harmonic Trading: Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX”. Jest autorem artykułów w magazynie TREND oraz MarketVoice. Jego praktyczne wskazówki można spotkać również na takich portalach jak Comparic.pl oraz Traderzy.pl. Prowadzi otwarte seminaria inwestycyjne i webinary.

Przeczytaj więcej