Sprawozdanie z wykładu otwartego z dnia 3 października 2014

Sprawozdanie z wykładu otwartego:

W dniu 2 października 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbył się wykład otwarty pt.: Perspektywy polskiego rynku akcji w 2015 roku”, który wygłosił Pan dr hab. Eryk Łon. W wykładzie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Na początku prelegent przedstawił znaczenie amerykańskiego cyklu prezydenckiego w kształtowaniu sytuacji na polskim rynku akcji. Wskazał m.in.. na istotną rolę jaką pełnią wahania cen surowców, zwłaszcza ceny miedzi w przepływach kapitału między rynkami dojrzałymi a wschodzącymi.

Pan dr hab. Eryk Łon zauważył, że zgodnie ze swoją prognozą przedstawioną na poprzednim wykładzie otwartym (mającym miejsce 23 kwietnia 2014 roku) doszło do osłabienia kursu złotego zarówno w stosunku do dolara amerykańskiego, jak i do euro. W rezultacie w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy relatywną słabość polskiego rynku akcji na tle rynków dojrzałych.

Pan dr hab. Eryk Łon podkreślił rolę polityki budżetowej i pieniężnej w USA w oddziaływaniu na światowe rynki akcji. Przedstawił także istotę zjawisk sezonowych na rynkach wschodzących. Z jego badań wynika, że szczególnie korzystny dla posiadaczy akcji jest okres między końcem października danego roku a końcem kwietnia roku następnego.

Generalnie wykładowca przedstawił optymistyczną wizję sytuacji na polskim rynku akcji w 2015 roku. W czasie wykładu Pan dr hab. Eryk Łon często odwoływał się do własnej praktyki inwestycyjnej. Warto bowiem podkreślić, że jest on nie tylko naukowcem, ale i praktykiem inwestującym na rynku kontraktów terminowych na WIG20 a także na rynku akcji.

Z przebiegu wykładu można było zauważyć wielki entuzjazm wyrażany przez prelegenta, który swoje źródło ma właśnie w unikalnym połączeniu naukowej pasji badawczej oraz praktyki inwestycyjnej. W czasie dyskusji uczestnicy wykładu zadawali szereg ważnych pytań. Pytali m. in. o rolę polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w kształtowaniu sytuacji na światowych rynkach akcji, czy też o cechy idealnego inwestora giełdowego. W swych wypowiedziach uczestnicy dyskusji wyrazili duże zainteresowanie tematyką rynku finansowego w tym także zagadnieniem inwestowania na rynku Forex. Podczas prezentacji, jak również w dyskusji prelegent wielokrotnie wskazywał na szereg pożytków płynących dla uczestników studiów podyplomowych „Mistrzowie rynków finansowych”. Pan dr hab. Eryk Łon zachęcał również do pilnej lektury książek poświęconych tematyce giełdowej a także stron internetowych związanych z tematyką rynku finansowego.

Sprawozdanie z wykładu otwartego  Prezentacja z wykładu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>