Przedmioty

 • Strategiczna alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego
 • Dojrzałe i wschodzące rynki akcji
 • Psychologia inwestowania
 • Rola Departamentu Skarbu w banku komercyjnym
 • Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna
 • Metodologia analizy fundamentalnej w praktyce analityka domu maklerskiego
 • Cykl wyborczy a sytuacja na rynkach akcji
 • Polityka pieniężna i budżetowa a rynki akcji
 • Inwestowanie na rynku Forex
 • Rola komentatora giełdowego
 • Makroekonomiczna analiza rynków akcji
 • Instrumenty dłużne
 • Inwestowanie w kontrakty terminowe
 • Analiza techniczna a oczekiwania i reakcje inwestorów
 • Zastosowanie świec japońskich do inwestowania na giełdzie
 • Zarządzanie funduszem inwestycyjnym w praktyce
 • Przykłady skutecznych inwestorów giełdowych
 • Analiza światowych rynków finansowych w praktyce
 • Instytucje ubezpieczeniowe na rynku finansowym
 • Sztuka kierowania domem maklerskim
 • Seminarium podyplomowe