Wykład otwarty – „Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca oraz perspektywy”

W dniu 23 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbył się wykład otwarty pt.: ,,Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy”, który wygłosił Pan prof. nadzw. dr hab. Eryk Łon. W wykładzie uczestniczyło ponad 150 osób.

Link do sprawozdania, prezentacji oraz zdjęć z wykładu otwartego:

http://eryklon.pl/sprawozdanie-z-wykladu-otwartego-z-dnia-23-kwietnia-2015-roku/

20150423_150029

20150423_145946

 

 

 

 

 

 

 

 

II edycja studium podyplomowego „Mistrzowie Rynków Finansowych” 2015-2016

Sukces !
10 kwietnia 2015 roku Rada Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wyraziła zgodę na uruchomienie w roku akademickim 2015/2016 II edycji studium podyplomowego „Mistrzowie rynków finansowych”.

W II edycji tego studium, obok dotychczasowych, pojawią się też nowi wykładowcy.

Będą to:

  • Ewa Domańska – główna specjalistka z Biura Gospodarski Pieniężnej Departamentu Skarbu SGB-Banku
  • Sławomir Kłusek – założyciel strony internetowej http://analizy-rynkowe.pl
  • Jacek Maciejewicz – były prezes SovereignFund
  • Mariusz Sadłocha – wieloletni prezes Domu Maklerskiego BZ WBK
  • Maciej Żelazny – wybitny inwestor na rynku Forex odnoszący na nim sukcesy.

Bardziej szczegółowe informacje o wyżej wymienionych osobach wraz z ich zdjęciami pojawią się wkrótce na tej stronie internetowej.

Wykład Otwarty „Praktyczne połączenie analizy technicznej i fundamentalnej na rynku Forex”

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się wykład otwarty pt.: „Praktyczne połączenie analizy technicznej i fundamentalnej na rynku Forex”.

Wykład zrealizowany jest w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”.

Termin i miejsce wykładu:
1 IV 2015, sala 301 A godz. 16:45-18:15
Maciej Żelazny, REMAX J. Perliński Spółka Jawna, Trader, Założyciel bloga harmonictraders.pl

Sprawozdanie z wykładu otwartego z dnia 3 października 2014

Sprawozdanie z wykładu otwartego:

W dniu 2 października 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbył się wykład otwarty pt.: Perspektywy polskiego rynku akcji w 2015 roku”, który wygłosił Pan dr hab. Eryk Łon. W wykładzie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Na początku prelegent przedstawił znaczenie amerykańskiego cyklu prezydenckiego w kształtowaniu sytuacji na polskim rynku akcji. Wskazał m.in.. na istotną rolę jaką pełnią wahania cen surowców, zwłaszcza ceny miedzi w przepływach kapitału między rynkami dojrzałymi a wschodzącymi.

Pan dr hab. Eryk Łon zauważył, że zgodnie ze swoją prognozą przedstawioną na poprzednim wykładzie otwartym (mającym miejsce 23 kwietnia 2014 roku) doszło do osłabienia kursu złotego zarówno w stosunku do dolara amerykańskiego, jak i do euro. W rezultacie w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy relatywną słabość polskiego rynku akcji na tle rynków dojrzałych.

Pan dr hab. Eryk Łon podkreślił rolę polityki budżetowej i pieniężnej w USA w oddziaływaniu na światowe rynki akcji. Przedstawił także istotę zjawisk sezonowych na rynkach wschodzących. Z jego badań wynika, że szczególnie korzystny dla posiadaczy akcji jest okres między końcem października danego roku a końcem kwietnia roku następnego.

Generalnie wykładowca przedstawił optymistyczną wizję sytuacji na polskim rynku akcji w 2015 roku. W czasie wykładu Pan dr hab. Eryk Łon często odwoływał się do własnej praktyki inwestycyjnej. Warto bowiem podkreślić, że jest on nie tylko naukowcem, ale i praktykiem inwestującym na rynku kontraktów terminowych na WIG20 a także na rynku akcji.

Z przebiegu wykładu można było zauważyć wielki entuzjazm wyrażany przez prelegenta, który swoje źródło ma właśnie w unikalnym połączeniu naukowej pasji badawczej oraz praktyki inwestycyjnej. W czasie dyskusji uczestnicy wykładu zadawali szereg ważnych pytań. Pytali m. in. o rolę polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w kształtowaniu sytuacji na światowych rynkach akcji, czy też o cechy idealnego inwestora giełdowego. W swych wypowiedziach uczestnicy dyskusji wyrazili duże zainteresowanie tematyką rynku finansowego w tym także zagadnieniem inwestowania na rynku Forex. Podczas prezentacji, jak również w dyskusji prelegent wielokrotnie wskazywał na szereg pożytków płynących dla uczestników studiów podyplomowych „Mistrzowie rynków finansowych”. Pan dr hab. Eryk Łon zachęcał również do pilnej lektury książek poświęconych tematyce giełdowej a także stron internetowych związanych z tematyką rynku finansowego.

Sprawozdanie z wykładu otwartego  Prezentacja z wykładu

 

Wykład otwarty „Perspektywy polskiego rynku akcji w 2015 roku”

W dniu 2 października br. o godz. 18.15 w sali 111 A odbędzie się wykład otwarty pt. ,,Perspektywy polskiego rynku akcji w 2015 roku”. Wykład poprowadzi dr hab. Eryk Łon.

Serdecznie zapraszamy!

Pobierz plik Worda